Sist publisert torsdag 8. oktober 2020

Oppkjøp av Østfold Golfsenter AS

Halden Golfsenter AS har nå kjøpt opp Østfold Golfsenter AS i Sarpsborg. Vi kommer til å fortsette driften i Halden som vanlig, selv om vi nå har kjøpt opp selskapet i Sarpsborg.

Oppkjøp av Østfold Golfsenter AS

For veldig kort tid tilbake så kjøpte vi opp aksjene i Østfold Golfsenter AS.

Vi kommer til å drifte golfsentert i Halden som normalt, med den aktiviteten som alltid har vært der, så det vil ikke bli noen endringer for de brukerne som pleier å være i Halden.

Utvikling av selskapene:

Vi ønsker å fortsette å utvikle selskapene både i Halden og Sarpsborg, slik vi har gjort de siste seks årene i forhold til oppgraderinger av maskinvare og baner. Vårt mål er å investere tilbake i selskapene og gi tilbake til brukerne av golfsenterene, slik at de får den beste teknologien og opplevelsen vi kan få tak i. Det betinger at vi har økonomiske midler til å gjøre de endringer som vi ønsker i fremtiden begge steder.

Endringer i bookingsystem:

I nærmeste fremtid kommer begge selskapene til å ha felles bookingsystem via netbooking.net. Vi er ikke helt ferdige med å sette opp løsningen, men det jobbes med. Dette for at det skal være enklere både for våre brukere, men også administrativt for oss. Mer informasjon vil komme ang. dette.

 

Helt til slutt vil vi bare takke alle våre brukere for deres lojalitet, tålmodighet og engasjement gjennom mange år.